Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2011

Welcome to the 21st century

Welcome to the 21st century, where the old rules of content and distribution no longer apply.

- Jon Friedman, Marketwatch

Read more:
http://www.marketwatch.com/story/ipad-and-old-media-a-shotgun-wedding-2011-04-13?link=home_carousel