Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Επιλεγμένα

Saudi Aramco's IPO

After Alibaba's IPO (2014), Saudi Aramco’s IPO is the biggest ever. Read the article HERE
via The Economist

Τελευταίες αναρτήσεις

Suggested Documentary: The Rise and Fall of Silvio Berlusconi

The current global geopolitical dangers by Mikhail Gorbachev

Suggested documentary: Master of the Universe

Suggested book: Dominion

Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates

Nothing ages so quickly as yesterday’s vision of the future

Totem und Tabu

The Great Hack

Malthus and the growth stagnation between the dark ages and the industrial revolution

Tsunami of data could consume one fifth of global electricity by 2025